Field techniekers van Elia uitgerust met robuuste CF-33 Toughbook

Elia, de beheerder van  het Belgische hoogspanningsnet, heeft haar field techniekers uitgerust met nieuwe CF-33 robuuste hybride tablets van Panasonic Toughbook. De Toughbook tablets worden gebruikt voor de dagelijkse werkplanning, het rapporteren van bevindingen en het in realtime doorsturen van informatie. De helderheid van het scherm, de lange batterijduur, de regenbestendigheid, de correcte bediening van het scherm met handschoenen en de goede ervaringen met de CF-19 Toughbook van Panasonic hebben de doorslag gegeven.

Elia staat in voor de ontwikkeling en het dagelijkse onderhoud van het Belgische hoogspanningsnet van 380kV tot 30kV. De field techniekers zijn elke dag op de baan om de masten, lijnen en kabels van het net te inspecteren. In weer en wind begeven zij zich naar moeilijk bereikbare plaatsen in velden, bossen en boven water. De noodzakelijke hardware om de techniekers optimaal te kunnen laten werken, dient dan ook aan speciale eisen te voldoen.

De kwaliteit van het scherm vormde een belangrijk criterium. De techniekers moeten op een veilige manier het scherm kunnen lezen en bedienen, zowel met felle zon als in de regen. De beschikbare rain mode zorgt er voor dat regendruppels die op het scherm vallen de invoer niet verstoren. Ook met handschoenen aan dient het touchscreen nauwkeurig te worden bediend. Aangezien de techniekers zich vaak op afgelegen plaatsen bevinden is een uitstekende connectiviteit van het toestel ook noodzakelijk. Met de 4G-module in de notebook kan er altijd verbinding gemaakt worden zodat documenten of informatie kunnen worden uitgewisseld. Dit alles in combinatie met het lage gewicht en de lange batterijduur heeft geleid tot de keuze voor de CF-33 van Panasonic.

De techniekers van Elia werken al met verschillende generaties Toughbooks. Goede ervaringen zijn opgedaan met de CF-19. De integratie van de CF-33 op de informatiesystemen zou dan ook geen probleem opleveren. En bij eventuele problemen kan Elia ook steeds beroep doen op de aftersale service van Panasonic.

 

Elia equips its field technicians with the rugged Toughbook CF-33

Elia, Belgium’s high-voltage transmission system operator, has equipped its field technicians with the new CF-33 rugged hybrid tablets from Panasonic Toughbook. The Toughbook tablets are used for daily work scheduling, reporting findings and real-time information exchange. The brightness of the screen, the long battery life, the rain resistance, the glove enabled operation of the screen and the good experiences with the CF -19 Toughbook from Panasonic were the deciding factors.

Elia is responsible for the development and daily maintenance of the Belgian high-voltage grid from 380kV to 30kV. The field technicians are on the job every day to inspect the masts, lines and cables from the grid. In wind and weather they go to hard-to-reach places in fields, forests and above water. Therefore, the hardware required to enable the technicians to work optimally must also meet special requirements.

The quality of the screen was an important criterion. The technicians should be able to read and operate the screen safely, both with bright sunlight and in the rain. The available rain mode ensures that raindrops falling on the screen do not disturb the input. Even with gloves on the touch screen needs to be accurately operated. Since technicians often find themselves in remote locations, excellent connectivity of the device is critical. With the 4G module in the notebook workers can always connect to exchange documents or information. All this combined with the low weight and the long battery life has led to the choice of the CF-33 from Panasonic.

The Elia technicians have already been working with different generations of Toughbook devices. Good experiences have been gained with the CF-19. The integration of the CF-33 on the information systems would therefore not be a problem. And in the event of any problems, Elia can always rely on the aftersale service from Panasonic.