Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen gekroond tot Toughbook Hero 2018

(english version below)

Panasonic Toughbook Benelux heeft tijdens haar jaarlijkse Toughbook Innovation Forum klantendag het Wit-Gele Kruis van Oost-Vlaanderen gekroond tot Toughbook Hero 2018. De Toughbook Hero Award is in het leven geroepen om unieke bedrijfsprojecten rond Toughbook en Toughpad en mooie samenwerkingen te bekronen.

Het Wit-Gele Kruis van Oost-Vlaanderen ontving de Toughbook Hero award voor haar project waarin meer dan 1.400 verpleeg- en zorgkundigen worden voorbereid op de digitale transformatie van de gezondheidszorg. Alle zorgmedewerkers kregen als werkmiddel de nieuwe Panasonic Toughpad FZ-A2 tablet en een nieuwe mobility oplossing waarmee ze alle administratieve taken, zoals hun dagplanning, verpleegdossiers en informatie voor huisartsen volledig paperless en in realtime kunnen uitvoeren. Het toestel is uitgerust met een geïntegreerde eID-reader zodat perfect aan de nieuwe wetgeving wordt voldaan. Sinds 1 oktober 2017 moet de eID worden ingelezen als voorwaarde voor  terugbetaling door het ziekenfonds via de derdebetalersregeling.

Panasonic Toughbook loofde het project van het Wit-Gele Kruis omwille van de constante drive die de organisatie kenmerkt. Wit-Gele Kruis  ontwikkelt en implementeert voortdurend oplossingen die bijdragen tot een kwalitatieve zorg- en dienstverlening voor de patiënt.

De Toughbook Hero werd door het Toughbook Beneluxteam geselecteerd aan de hand van de impact van het project op de samenleving, peer-reviews en een persoonlijke motivering. Net zoals in vorige edities kreeg de Hero, met een knipoog naar het karakter van de Toughbook producten, een gepersonaliseerde halter als trofee.

 

 


White-Yellow Cross East Flanders crowned Toughbook Hero 2018

Panasonic Toughbook Benelux has crowned the White-Yellow Cross of East Flanders as Toughbook Hero 2018 during its annual Toughbook Innovation Forum customer event. The Toughbook Hero Award has been created to highlight unique business projects and collaborations with Toughbook and Toughpad devices.

The White-Yellow Cross of East Flanders was given the Toughbook Hero award for its digital transformation project in healthcare, involving more than 1,400 nurses. All healthcare workers were given the new Panasonic Toughpad FZ-A2 tablet as a tool and a new mobility solution that allows them to carry out all administrative tasks, such as their daily schedule, nursing files and information for general practitioners, completely paperless and in real time. The device is equipped with an integrated eID reader, ensuring perfect compliance with the new healthcare legislation. Since 1 October 2017, reading the eID is a condition for reimbursement by the health insurance fund via the third-party payment scheme.

Panasonic Toughbook highlighted the White-Yellow Cross project because of the constant drive that characterizes the organization. Wit-Gele Kruis continuously develops and implements solutions that contribute to a qualitative care and service for the patient.

The Toughbook Hero was selected by the Toughbook Benelux team based on the impact of the project on society, peer reviews and personal motivation. As in previous editions, the Hero, with a nod to the character of the Toughbook products, received a personalized dumbbell as a trophy.