• Asset management en maintenance

Asset management en maintenance

U heeft de behoefte uw assets te beheren – waar u ook bent. Daarom moet u uw technici of onderhoudsmensen uitrusten met een instrument waarmee zij assets kunnen beheren volgens de standaarden die door u worden vereist.

Toughbook kan u hierbij helpen.

Hoe verbetert Toughbook het proces?

Toughbooks geven monteurs toegang tot meer – en waardevollere – informatie. In omgevingen waar standaard laptops of andere mobiele apparaten falen, worden zij een onmisbaar instrument die het proces omvormt.

Snelheid – monteurs werken sneller als zij de juiste informatie bij de hand hebben. Ongeacht of het technische, routering, site-gerelateerde of historische onderhoudsinformatie betreft bieden Toughbooks toegang tot alle informatie die de technicus nodig heeft, in om het even welke situatie.

Werkdossiers – met geïntegreerde veldcamera's en Bluetooth connectiviteit zorgen Toughbooks ervoor dat technici veel sneller en eenvoudiger werkdossiers samen kunnen stellen. Hun gespecializeerd ontwerp verrijkt dit proces zelfs nog meer. Het touchscreen is perfect geschikt voor het snelle notities over de opdracht terwijl die wordt uitgevoerd, en draadloos netwerk van militair niveau betekent dat werk in real-time kan worden geregistreerd, gecontroleerd en geëvalueerd, zonder dat hiervoor een vertaalslag nodig is naar papier op een later tijdstip.

Klanttevredenheid – wanneer een technicus op de locatie van de klant materialen beheert en onderhoudt, is hij/zij het gezicht van het bedrijf. Dus als Toughbooks worden gebruikt om hen efficiënter en effectiever te maken, is dit de ideale manier om zowel klanttevredenheid als hun positieve indruk van uw organisatie te vergroten.

Nieuwe inkomsten – klanten vertrouwen monteurs die consistent waardevolle service leveren. Eens dat vertrouwen is gevestigd, is de technicus in een perfecte positie om de klant te helpen zijn bedrijfsvoering verder te verbeteren met andere services of producten die uw organisatie aanbiedt.

Wat is het proces?

Wanneer we praten over asset management en maintenance, hebben we het over de optimalisatie van elk extern stuk eigendom van uw organisatie. Tijdens de diverse stadia van hun levensduur zullen zij moeten worden onderhouden, gerepareerd, geherconfigureerd of zelfs vervangen.

En dat genereert een grote hoeveelheid bedrijfsprocessen.

Men kan bijvoorbeeld preventief te werk gaan, waarbij het eigendom moet worden geaudit en beoordeeld op prestaties en productiviteit. De behoefte aan reparatie moet worden geïdentificeerd, doorgegeven en ingepland. Er moet doorlopend onderhoud moet worden uitgevoerd.

Men kan ook voor een reactief proces kiezen, waarbij een fout wordt gemeld en een technicus moet reageren op de meest geschikte en kosteneffectieve manier. Accurate, gekwantificeerde rapportage moet worden gedocumenteerd en toekomstig preventief onderhoud moet in een tijdschema worden opgenomen.

Hoe dan ook blijft het een uitdaging om het werk in moeilijk werkbare omgevingen onsite uit te voeren en te registreren. Omgevingen waar andere technologieën tekortschieten en waar de technicus op het terrein vaak geen online toegang heeft tot toepassingen en gegevens.