UX90/UX180 Promotion

Onmiddellijke prijskorting voor de Panasonic AG-UX90 en AG-UX180 promotie

Wees er snel bij! Slechts voor een beperkte periode geldig...

Bespaar

€200*  op een AG-UX90EJ8

en/of

€300* op een AG-UX180EJ8

Wat moet je doen

Heel eenvoudig, koop een product aan dat in aanmerking komt voor deze promotie tussen 2 september 2019 t.e.m. 31 oktober 2019 bij één van onze deelnemende partners, en onze deelnemende partner beloont u met een directe korting van €200 * op een AG-UX90EJ8 en/of €300* op een AG-UX180EJ8

Aan klanten wordt aangeraden om hun lokale dealer te contacteren voor meer informatie en beschikbaarheid. Voor een volledige lijst van dealers, klik op uw land van keuze: België of Nederland.

*(exclusief BTW)

Voorwaarden voor deelname aan de Onmiddellijke prijskorting voor de Panasonic AG-UX90 en AG-UX180 promotie voor professionele eindgebruikers:

 1. De ‘Onmiddellijke prijskorting voor de Panasonic AG-UX90 en AG-UX180 promotie’ (hierna genoemd de “Promotie”) wordt gecommercialiseerd door Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203, Wiesbaden, Duitsland (de “Promotor”).
 2. Promotieperiode: Van 2 september 2019 tot en met 31 oktober 2019

  GELDIGHEIDSVOORWAARDEN
   

 3. Deze promotie is enkel geldig voor aankopen door professionele eindgebruikers in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, de Kanaaleilanden en het eiland Man, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Italië, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Estland, Letland, Litouwen, Spanje, Portugal, Cyprus, België, Nederland, Luxemburg, Malta, Hongarije, Slovenië, Kroatië, Servië, de Republiek Noord-Macedonië, Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Montenegro, de Tsjechische Republiek, Slovakije, Polen, Roemenië, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Andorra, Griekenland, Finland en Bulgarije.
   
 4. Om in aanmerking te komen voor de Promotie moet de professionele eindgebruiker een nieuw (geen tweedehands) in aanmerking komend Product aankopen in één van de bovenvermelde landen in clausule 3 tijdens de Promotieperiode bij een deelnemende dealer of reseller. Claims voor producten die vóór of na deze Promotieperiode worden ingediend, zullen als ongeldig worden beschouwd.

  Producten die in aanmerking komen & korting:
  AG-UX90EJ8  - €200 ex BTW
  AG-UX180EJ8  - €300 ex BTW

   

 5. Het in aanmerking komend Product moet een nieuw en origineel Panasonic-product zijn.
 6. Deze Promotie is niet open voor resellers en dealers.
 7. Gelieve uw dealer of reseller te contacteren om na te gaan of hij/zij deelneemt aan deze Promotie.
 8. Om van deze Promotie te kunnen genieten, aanvaardt de professionele eindgebruiker dat zijn/haar dealer of reseller een kopie van zijn/haar factuur of van een ander bewijsstuk doorstuurt naar de Promotor via e-mail naar de aangewezen contactpersoon van Panasonic.
 9. Elk vorm van belastingheffing die verbonden is aan deze Promotie valt onder de verantwoordelijkheid van de professionele eindgebruiker.

  PRIVACY & GEGEVENSBESCHERMING
   

 10. De verantwoordelijke gegevensbeheerder is Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Duitsland.
 11. Persoonlijke gegevens van deelnemers worden uitsluitend verzameld, verwerkt en bewaard voor het uitvoeren van deze promotie. Er worden geen gegevens doorgegeven aan een derde partij. 
 12. Alle gegevens worden onmiddellijk na de beëindiging van de promotie verwijderd, behalve wanneer een langere bewaarperiode wordt vereist door de wetgeving. Wanneer uw persoonlijke informatie niet langer vereist is voor het doel waarvoor het werd verzameld of voor de toepasselijke wetgeving, zal het worden verwijderd en/of u worden terugbezorgd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
 13. Het gebruik en het bewaren kan op ieder moment worden gecontesteerd door een e-mail te versturen naar Panasonic Marketing Europe GmbH - Der Datenschutzbeauftragte, Hagenauer Straße 43, 65205 Wiesbaden, Datenschutz@eu.panasonic.com. In dit geval worden de gegevens van de deelnemer verwijderd en eindigt de deelname aan de promotie onmiddellijk.

  ALGEMENE VOORWAARDEN
   

 14. De dealer of reseller geeft een korting aan de professionele eindgebruiker, wanneer de professionele eindgebruiker een in aanmerking komend Product aankoopt.
 15. Deze Promotie is niet inwisselbaar, niet overdraagbaar en er is geen credit- of productalternatief beschikbaar.
 16. De Promotor behoudt zich het recht voor de huidige voorwaarden te allen tijde te wijzigen of de Promotie te allen tijde in te trekken.
 17. Deze Promotie kan niet worden gebruikt in combinatie met een andere aanbieding of promotie van de AG-UX90 en/of de AG-UX180.
 18. Door het claimen van deze Promotie, worden aanvragers geacht de huidige voorwaarden gelezen en aanvaard te hebben.
 19. Op de huidige voorwaarden is het Duitse recht van toepassing. Het rechtsgebied is Wiesbaden, Duitsland.