Intelligent Video Motion Detection (i-VMD)-software

Panasonic i-VMD heeft zes intelligente videofuncties: Indringersdetectie, rondhangdetectie, richtingsdetectie, scèneveranderingsdetectie, objectdetectie en lijnoverschrijdingsdetectie. De i-VMD haalt informatie over positie, grootte, bewegingsrichting en tijd van stilstaan uit het gedetecteerde bewegende object en analyseert het gedrag daarvan. De i-VMD bepaalt, bijvoorbeeld, of het bewegende object rondhangt of normaal loopt en verstuurt een alarm naar de operators. Daardoor neemt de i-VMD de noodzaak weg om voortdurend het scherm in de gaten te houden in de regelkamer, waardoor de totale eigendomskosten van het beveiligingssysteem aanzienlijk worden gereduceerd.

De configuratie is eveneens slim. Nauwkeurige definitie met polygonale detectie en de niet-detectiegebieden, perspectief van de doelomvang en de planning voor bedrijfstijd en niet-bedrijfstijd maakt het eenvoudig het systeem in te stellen door middel van intuïtieve GUI.

 

Intruder, Loitering, Direction, Scene change, Object, Cross Line

 

 


Indringer

Indringersdetectie detecteert personen of auto’s die zich in begrensde gebieden bevinden. Wanneer een netwerkcamera bewegende objecten in het gezichtsveld aantreft, begint de camera elk van deze objecten te volgen. Zodra deze een vooraf bepaald detectiegebied betreden, verstuurt de camera een alarm naar de operators en worden deze objecten met kaders op het scherm getoond. Hierdoor kunnen operators snel identificeren wat de camera aan het volgen is.
 

Rondhangen

Rondhangdetectie detecteert personen die rondhangen voor een camera. Wanneer een netwerkcamera bewegende objecten ter grootte van een mens in het gezichtsveld aantreft, begint de camera elk van deze objecten te volgen. Wanneer zij voor een bepaalde tijdsperiode blijven rondhangen, verstuurt de camera een alarm naar de operators en worden deze personen met kaders op het scherm getoond. Hierdoor kunnen operators snel identificeren wie de camera aan het volgen is.Richting

Richtingsdetectie detecteert personen, auto’s of bewegende objecten die de verkeerde richting opgaan, zoals van de verkeerde kant een straat met eenrichtingsverkeer inslaan. Wanneer een netwerkcamera bewegende objecten in het gezichtsveld aantreft, begint de camera de beweging te volgen en maakt deze een inschatting van de richting waarin de objecten zich bewegen. Wanneer een object zich in een ongeoorloofde richting beweegt, verstuurt de camera een alarm naar de operators en wordt het object met een kader op het scherm getoond.
Lijnoverschrijding

Lijnoverschrijdingsdetectie detecteert personen of objecten die zich in begrensde gebieden bevinden. Wanneer een netwerkcamera bewegende objecten in het gezichtsveld aantreft, begint de camera elk van deze objecten te volgen. Zodra het object een denkbeeldige lijn in een vooraf gedefinieerde richting overschrijdt, inkomend, uitgaand of in willekeurige richting, verstuurt de camera een alarm naar de operators en wordt het object met een kader op het scherm getoond. Hierdoor kunnen operators eenvoudig identificeren wie of wat de lijn heeft overschreden.


Object

Objectdetectie detecteert verdwijnende objecten die aanwezig zouden moeten zijn of iets dat is achtergelaten en dat er niet behoort te zijn. Een netwerkcamera blijft toezicht houden op vooraf gedefinieerde gebieden en vergelijkt de actuele beelden met eerdere beelden. Wanneer een achtergelaten of verwijderd object wordt gedetecteerd, verstuurt de camera een alarm naar de operators en wordt het object of de plek met een kader op het scherm getoond. Hierdoor kunnen operators eenvoudig identificeren wat er is achtergelaten of verwijderd.
Scèneverandering

Scèneveranderingsdetectie detecteert manipulatie met het zicht van de camera. Wanneer een netwerkcamera een verstoring of manipulatie detecteert, zoals sprayen op de camerakoepel, de richting van een camera veranderen of een camera bedekken met een doek, verstuurt de camera een alarm naar de operators. Mensen besteden weinig aandacht aan bewegingsloze beelden. Wanneer een bepaald beeld ontbreekt, duurt het lange tijd voordat een operator zich hier bewust van wordt. De i-VMD ziet manipulatie onmiddellijk.