• EBL512 G3

  Een uniek concept voor vroegtijdige detectie, maar zonder ongewenste valse alarmmeldingen

EBL512 G3 System

De EBL512 G3 is een analoog adresseerbaar brandalarmsysteem, maar conventionele detectoren kunnen ook worden gebruikt. De EBL512 G3 voldoet aan de NEN-EN 54-normen; NEN-EN 54-2 (Brandmeldcentrale) en NEN-EN 54-4 (Energievoorziening). Elke CIE kan communiceren met maximaal 1020 detectoren, input- en outputeenheden. Maximaal 512 van deze eenheden kunnen alarmpunten zijn. Elke CIE heeft vier lussen voor het aansluiten van analoge detectoren, handmatige meldpunten, input- en outputeenheden enz. Elke eenheid in de lus gebruikt één adres. Elke CIE kan op zichzelf staand werken of worden aangesloten op een TLON (Echelon) netwerk met maximaal 30 CIE's. Het totale aantal detectoren en andere lussen in een volledig systeem is daarom meer dan 30.600. Elke CIE  heeft toegang tot alle informatie van alle andere CIE's in hetzelfde netwerksysteem.

De EBL512 G3 - een uniek concept voor vroegtijdige detectie, maar zonder ongewenste valse alarmmeldingen.
De EBL512 G3 is de derde generatie analoge EBL brandalarmsystemen, met unieke functionaliteit in combinatie met aanpassing aan de omgeving, zelfdiagnose en interactiviteit. Het systeem kan worden geïnstalleerd op vrijwel elke locatie.

 • Elke analoge detector in het systeem past zich aan de omgeving aan. De gevoeligheid van elke analoge detector is constant, ongeacht de mate van vervuiling of achtergronddeeltjes. Elke langetermijnverandering wordt onderscheiden van bijvoorbeeld de kortetermijnvariaties van een smeulend vuur.
 • De zelfdiagnosefunctie detecteert elke afwijking van de nauwkeurige normale toestand in de elektronische circuits en in de detectiekamer. De interactiviteitsfunctie gebruikt informatie van één, twee of een groter aantal detectoren in het systeem, voor een nauwkeurigere detectie van een echte brand.
 • Een serie geavanceerde analoge detectoren voorziet het systeem van nauwkeurige en ruisvrije informatie over de aanwezigheid van rook en temperatuurveranderingen in de installatie.

Systeemoverzicht

Brandalarmsystemen van Panasonic zijn zodanig ontworpen dat ze zowel op zichzelf staand kunnen werken en voldoen aan de eisen van grote systemen, met verschillende regel- en indicatie-eenheden (CIE's), de zogenaamde regelpanelen. Bij uitbreiding vanaf een op zichzelf staande installatie met de EBL512 G3 kunnen maximaal 30.600 apparaten worden aangesloten via 30 regelpanelen met elk 4 detectorlussen.

Een grote verscheidenheid aan eenheden kan worden aangesloten op de vier lussen:

 • Analoge adresseerbare detectoren – ook intrinsiek veilige detectoren
 • Conventionele detectoren
 • Adresseerbare handmatige meldpunten
 • Adresseerbare kortsluitbeveiligingen
 • Adresseerbare input- en outputeenheden – beheerde outputs
 • Adresseerbare melders, sirenes en zwaailichten

Het brandalarmsysteem EBL512 G3 heeft een set functies die voldoen aan de meest stringente eisen met betrekking tot branddetectie, presentatie en metingen die genomen moeten worden bij brand.

Een servicesignaal wordt automatisch afgegeven wanneer een rookdetector vervuild is. Het systeem ondersteunt een groot aantal branddetectie-algoritmen en deze kunnen op elke analoge detector individueel worden ingesteld. Het systeem kan via wereldwijde netwerken op afstand bediend worden. Meldingsaankondigingsfunctie, d.w.z. de output voor de alarmmelder kan worden uitgesteld voor onmiddellijk onderzoek van een alarm ter plaatse. Uitschakelingen, d.w.z. een zone, alarmpunt, programmeerbare output en output voor de alarmmelder kunnen afzonderlijk worden uitgeschakeld. Interne tijdkanalen (de CIE-klok) of externe tijdkanalen (bijv. een timer) kunnen worden gebruikt voor uitschakelen enz. De outputs kunnen uiterst flexibel door de gebruiker worden geprogrammeerd, voor het regelen van externe apparaten, zoals alarmapparatuur, blussystemen enz. Maximaal 16 displays zoals externe brandweerpanelen en alarmmeldingseenheden kunnen worden aangesloten op elke CIE. Een webserver kan worden aangesloten voor informatie en bediening op afstand via internet en/of als gateway naar een extern systeem.

Elke CIE, 5000/5001, heeft vier lussen voor maximaal 1020 adressen, waarvan er 512 alarmpunten kunnen zijn. De CIE is voorzien van een interne voedingseenheid. Batterijen worden normaal gesproken binnen in de kast geplaatst. Er kunnen intern maximaal zes uitbreidingskaarten worden aangesloten.

Uitbreidingskaarten:

 • 8-zone uitbreidingskaart 4580. Uitbreidingskaart met acht conventionele detectorzone-lijninputs.
 • 8-relais uitbreidingskaart 4581. Uitbreidingskaart met acht programmeerbare omschakelrelaiscontacten.
 • In- en outputs uitbreidingskaart 4583. Uitbreidingskaart met drie programmeerbare outputs en vijf programmeerbare inputs. (Deze kaart is ontworpen conform de vereisten van de Duitse – VdS –.)
 • I/O-matrixkaart 4582. Er moet een speciale kaart worden ingestoken op een toepassingskaart. 16 programmeerbare schakelinputs en 48 programmeerbare ledoutputs zijn verkrijgbaar.

Het EBL512 G3 TLON netwerk
De EBL512 G3 CIE's kunnen worden aangesloten op een TLON-netwerk (Echelon). Er kunnen maximaal 30 nodes (CIE's) worden geïnstalleerd in één netwerk. Eén van de nodes kan een externe pc zijn. Er wordt een stuurprogramma geleverd dat de pc de volledige controle geeft over en toegang tot alle EBL CIE's die zijn aangesloten op het TLON-netwerk.

Plannings-, installatie- en ingebruiknemingshulpmiddel
Een modern brandmeldsysteem, zoals de EBL512 G3, is uiterst complex. Voor optimale prestaties en de meest kosteneffectieve planning, installatie, ingebruikneming en onderhoud van het systeem voorziet Panasonic de distributeurs van krachtig op Windows gebaseerd pc-hulpmiddel, EBLWin, een compleet ondersteuningspakket voor de systemen EBL512 G3 en EBL128. De Site Specific Data worden gemaakt met EBLWin en vervolgens gedownload naar de CIE's. Hetzelfde geldt voor de webserverconfiguratie.

Voor het programmeren van het TLON-netwerk wordt een ander op Windows gebaseerd pc-hulpmiddel gebruikt, TLON Manager.

Voor het configureren van de webserver wordt een ander op Windows gebaseerd pc-hulpmiddel gebruikt, WebG3