• De tand des tijds weerstaan

De tand des tijds weerstaan

In 2012 startte Glance Media met een project voor detailhandel GECO, dat bestond uit het vervangen van een netwerk van displayschermen. De oorspronkelijke analoge CLV-displays (City Light Vitrine) werden vervangen door een netwerk van 236 panelen van Panasonic, verspreid over heel Tsjechië. Dat netwerk heeft zich sindsdien gestaag uitgebreid. 

Snel door naar 2015: er worden nog steeds displays geïnstalleerd, nadat de detailhandel besloot de verkooppunten op te waarderen met een extra display aan de straatkant van de winkels en een tweede in de kassazone van elke oorspronkelijke winkel. Het geplande aantal schermen dat wordt aangesloten op het centrale systeem zal dit jaar meer dan 470 bedragen. De afmetingen en technologieën variëren, waarbij de nadruk ligt op functionaliteit voor de klant en design.

 

Risicoloze oplossing  

Het oorspronkelijke netwerk van 236 schermen bestond uit panelen van Panasonic en Panasonic werd ook gekozen voor de volgende implementaties. De belangrijkste factoren die een rol speelden bij deze keuze waren beeldkwaliteit en naadloze werking. Gedurende de meer dan twee jaar dat de displays in bedrijf zijn, liepen slechts twee van de 236 schermen zodanige beschadiging op dat ze moesten worden vervangen. Dit komt overeen met een doelmatigheid van het totale systeem van 99,2%, inclusief geplande uitvaltijd vanwege verbouwing of onderhoud aan winkels.

"GECO eiste terecht een stabiel en doelmatig systeem, dus raadden wij de beproefde en bewezen technologie van Panasonic aan. De schermen van Panasonic hebben ons geholpen het vertrouwen van de klant winnen. Dat is het belangrijkste voor ons", aldus Ondřej Kreidl, CEO van Glance Media.

Unieke architectuur

De unieke architectuur van het netwerk van GECO stelt het bedrijf in staat flexibel in te spelen op nieuwe eisen en trends. De oplossing biedt de eindgebruiker maximale flexibiliteit bij het plannen van campagnes. Tegelijkertijd heeft de minimale werklast een positief effect op de operationele kosten.

Elk scherm in het netwerk kan verschillende videobeelden tonen en alle veranderingen kunnen zo nodig binnen enkele minuten worden gerealiseerd. Het aantal campagnes wordt alleen beperkt door het bedrijfsmodel van de operator, dat 100% de controle over het systeem overneemt.

Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de webtoepassing die door de operator wordt gebruikt om reclamecampagnes te voeren. In 2014 genereerde het systeem gemiddeld 6222 afspeellijsten per maand. Vergeleken met het voorafgaande jaar nam bij GECO het aantal campagnes toe met 47%, het aantal video's met 56% en het aantal gegenereerde afspeellijsten met 63%.

Een dergelijke groei zou niet mogelijk zijn als de wensen de operationele kosten zouden opstuwen. Vanuit het perspectief van service is het duurste proces doorgaans de diagnose. Om hieraan tegemoet te komen beschikt het systeem dat Glance Media heeft geïmplementeerd over een automatische diagnosefunctie, gebaseerd op de statistische gegevens van de oorzaak-en-gevolgketen. 

Wanneer er een statusverandering optreedt, meldt het systeem niet alleen het huidige resultaat, maar ook de meest waarschijnlijke hoofdoorzaak, alsmede het traject van afhankelijke oorzaken. Daarom begint de verantwoordelijke voor de diagnose met het onderzoeken van de status van de meest waarschijnlijke hoofdoorzaak.

Het professionele procesbeheer maakt het ook mogelijk om de processen van de operator- en serviceorganisatie op een doelmatige en verantwoorde manier te koppelen.

De totale kosten daalden met 12% vergeleken met het voorafgaande jaar, inclusief een 70% afname van de kosten voor service-ingrepen.

"Toen we de systemen planden, moesten we zeggen: 'Dat denken we…' Nu kunnen we trots zeggen dat we dat zeker weten! We zijn in staat flexibel in te spelen op de veranderende behoeften en vereisten, en het systeem is constant in ontwikkeling.

"We hebben beloofd ervoor te zorgen dat de reële operationele kosten gedurende de hele levensduur van het systeem niet zullen toenemen. We beloven alleen wat we ook kunnen doen en we zijn er trots op dat we onze beloften nakomen. De technologie van Panasonic helpt ons daarbij", aldus Ondřej Kreidl.