De voordelen

 

De vermindering van de CO2-uitstoot is een primaire taak voor ons allemaal.

De schermproducten van Panasonic zijn nu al de meest energie-efficiënte producten die verkrijgbaar zijn. Maar onze producten verbruiken nog steeds elektriciteit die in de meeste landen wordt opgewekt door de verbranding van fossiele brandstoffen. De bijbehorende CO2-uitstoot veroorzaakt klimaatverandering.

Daarom introduceren wij nu een compensatieregeling voor de hoeveelheid CO2 die tijdens de levensduur van onze projectors en schermen wordt uitgestoten.’’’ Deze regeling is Offset For Life en wij geloven dat dit een belangrijke stap voor onze klanten en voor de toekomst is om producten zonder CO2 te maken.
Wat zijn de voordelen?De regeling Offset For Life van Panasonic stelt u, de gebruiker, in staat de uitstoot te compenseren die tijdens de levensduur van onze schermproducten wordt gegenereerd zodat uw bijdrage aan de opwarming van de aarde effectief wordt verminderd.Door deel te nemen aan deze regeling schaft u een tegoed aan dat wij namens u investeren in Gold Standard-projecten. Deze projecten leveren de grootste bijdrage aan de ontwikkeling van duurzame projecten in de lokale gemeenschappen waarin deze projecten worden uitgevoerd.
Yvo De Boer, voormalig hoofd van het VN-klimaatkantoor, verwoordt het als volgt:

Laat uw geld optimaal renderen door de meest kosteneffectieve opties op deze aardbol voor emissiereductie te identificeren
Het maakt de atmosfeer niet uit waar de uitstoot wordt verminderd, als deze maar wordt verminderd.

Van groot belang is dat de projecten die we hebben uitgekozen worden begeleid en gecontroleerd door een onafhankelijke derde partij, zodat u zeker weet dat uw investering ten volle wordt benut.Door uw deelname:
’’

  • Kunt u deze CO2-compensatie toevoegen aan uw eigen bedrijfsdoelen
  • Levert u een positieve bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemerschap
  • Laat u de gebruikers van uw apparatuur weten dat u alleen genoegen neemt met de meest duurzame producten.

*Een gebruikelijke vervangingscyclus van 3 of 5 jaar, gebaseerd op normaal gebruik.

The Gold Standard
The Gold Standard

De projecten binnen deze regeling zijn goedgekeurd door The Gold Standard. Ga voor meer informatie naar

www.cdmgoldstandard.org