• Banner - Scheme

Het project

Wij werken samen met ClimateCare, een van de grootste vrijwilligersorganisaties op het gebied van CO2-beheersing. We hebben ClimateCare gevraagd een reeks Gold Standard-projecten aan te bevelen om in te investeren.

De Gold Standard Foundation is een non-profitorganisatie met een certificatieprogramma voor CO2-kredieten op de vrijwilligersmarkt en de gereguleerde compensatiemarkt. De organisatie accepteert alleen hernieuwbare energiebronnen en energiebesparende projecten voor de eindgebruiker waarbij duurzame ontwikkeling actief wordt ondersteund.

CO2-emissieprojecten die voldoen aan de eisen van Gold Standard krijgen toestemming om de Gold Standard-merknaam en het logo te gebruiken en hun CO2-kredieten met het Gold Standard-label te verkopen.

 

Hoe berekenen wij de CO2-uitstoot van uw aankoop?

U kunt de CO2-uitstoot door de werking van de projector of het scherm compenseren, d.w.z. het elektriciteitsverbruik van het apparaat. Van elk product is het maximale energieverbruik in elke werkingsmodus bekend, bijvoorbeeld Eco-modus.

De CO2-uitstoot van uw Panasonic-producten tijdens gebruik berekenen:
 
u dient ons te vertellen welke modellen u hebt en hoeveel uur u ze waarschijnlijk gaat gebruiken

Als u ons vertelt in welk land u woont, kunnen wij vervolgens de CO2-uitstoot voor u berekenen. Wij gebruiken specifieke gegevens voor uw land afkomstig uit openbaar beschikbare bronnen om te achterhalen hoeveel CO2 wordt uitgestoten tijdens het produceren van elektriciteit. Dit is van groot belang aangezien in elk land een andere combinatie van energiebronnen wordt gebruikt die in verschillende uitstootniveaus resulteert. Frankrijk genereert bijvoorbeeld de meeste elektriciteit uit atoomenergie met een lage CO2 -uitstoot, terwijl in het Verenigd Koninkrijk een energiecombinatie wordt gebruikt (hernieuwbaar, gas, kool en atoom) die hogere cijfers geeft.

Voor het energieverbruik van al onze projectors hebben wij in elke werkingsmodus maatregelen getroffen.

Wij vermenigvuldigen drie getallen (energieverbruik x aantal uren x landgegevens) om uw CO2-uitstoot te berekenen.

Hoe werkt het programma?