• Privacybeleid

Privacybeleid

 

Panasonic erkent het belang van uw privacy. Persoonlijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor specifieke interne marketing en voor statistische en productgerelateerde doeleinden. Zo kunt u bijvoorbeeld worden geïnformeerd over de nieuwste softwareupdates, speciale aanbiedingen voor geselecteerde producten, of ontvangt u de Panasonic-nieuwsbrief met allerlei nuttige informatie, bijvoorbeeld over de nieuwste Panasonic-producten en technologieën. We vragen onze klanten ook wel om feedback ter verbetering van onze productontwikkeling. Er wordt geen informatie vrijgegeven aan derden die geen relatie hebben met Panasonic.

Alle informatie en gegevens die u aan Panasonic geeft, tenzij u anderszins instrueert, wordt alleen behouden en openbaar gemaakt in overeenstemming met de van toepassing zijnde nationale wet- en regelgeving betreffende gegevensbescherming, en in alle gevallen alleen in die mate die nodig is om uw specifieke verzoek te kunnen verwerken. Panasonic verzamelt uw persoonlijke gegevens niet zonder uw goedkeuring, tenzij anderszins vereist vanwege toepasbare wetgeving en/of juridische verzoeken door van toepassing zijnde autoriteiten. Het is volledig aan u of u uw persoonlijke informatie wilt delen met Panasonic, bijvoorbeeld om uw gegevens te registreren, deel te nemen aan onderzoeken of prijsvragen of om onze producten te kopen via onze e-commerce website.

Naast de gegevens die u invoert tijdens het registreren, kan Panasonic informatie verzamelen over uw smaak en voorkeuren gebaseerd op het gebruik van de site of nieuwsbrieven. Deze informatie kan de analyse van websiteverkeer en aankoopgedrag omvatten, inclusief het gebruik van cookies. Panasonic kan deze informatie en de informatie die u hebt ingevoerd tijdens het registreren gebruiken om u te informeren over nieuwe producten en technologieën en over wedstrijden of aanbiedingen die u wellicht interesseren.

Persoonlijke informatie die u invoert wordt verwerkt door Panasonic Marketing Europe en wordt gedeeld met bedrijfsleden van de Panasonic-groep om een goede relatie met u te vereenvoudigen en te garanderen.

Van tijd tot tijd verzamelt Panasonic algemene statistische gegevens over de services. Deze worden mogelijk gedeeld met gerenommeerde derden. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens waardoor een derde partij u als persoon kan identificeren. Panasonic geeft uw gegevens niet door aan andere personen of bedrijven, behalve wanneer deze namens ons statistische analyses uitvoeren of communicatie beheren.

Panasonic behoudt het recht voor om zichzelf toegang te verschaffen tot persoonlijke gegevens of deze gegevens openbaar te maken als dit nodig is om te voldoen aan de geldende wetten en wettige verzoeken van de bevoegde autoriteiten, om de systemen correct te laten functioneren of om de eigen veiligheid of die van de gebruikers te waarborgen.

Panasonic bewaart alle financiële gegevens op een veilige manier. [Bankgegevens worden gecodeerd op onze veilige webserver bewaard.] Toegang tot de beveiligde webserver wordt streng bewaakt.

Hoewel er alles aan is gedaan om te verzekeren dat de informatie op deze website nauwkeurig is, geeft Panasonic geen enkele garantie wat dit betreft, en accepteert Panasonic geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen. Fouten of weglatingen die onder de aandacht worden gebracht van Panasonic Marketing Europe worden zo spoedig mogelijk gecorrigeerd.

Koppelingen op deze websites naar externe websites die niet door Panasonic worden onderhouden, worden alleen voor gebruiksgemak aangeboden en moeten niet worden gezien als een bekrachtiging door Panasonic van de inhoud of werkwijze van deze websites, waarvoor Panasonic zich niet verantwoordelijk acht.

Panasonic en Technics zijn gedeponeerde handelsmerken van Panasonic Corporation Co. Ltd, waarvan Panasonic Corporation een volledige dochteronderneming is. U hebt het recht informatie te activeren, bij te werken of te blokkeren door contact op te nemen met Panasonic Corporation, Data Security Officer, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Duitsland.

Deze website is samengesteld en wordt onderhouden door Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden-Biebrich in Duitsland en Panasonic Corporation verwerkt gegevens namens Panasonic Marketing Europe GmbH, een volledige dochteronderneming. Als u vragen of klachten hebt, aarzel dan niet contact op te nemen met de betreffende functionaris voor gegevensbescherming in uw rechtsgebied. Uw verzoeken worden zo spoedig mogelijk behandeld.