• TH-60PF30

    1080p Full-HD professioneel plasmascherm

    TH-60PF30

Schermfuncties: TH-60PF30

 

"SLOT2.0-functiesleuf breidt schermtoepassingen uit

Diverse video-ingangen met meerdere digitale, analoge aansluitingen

De PF30-serie is uitgerust met een volledige serie video-ingangspoorten zodat u zowel analoge (Component Video, Video, PC) als digitale (DVI-D, HDMI) videosignalen naar het scherm kunt invoeren.
Deze standaard uitgeruste poorten zijn geschikt voor de meest gebruikte videosignalen.

Een functiesleuf breidt de toepassingen van het scherm uit

Met de "SLOT2.0"-functiesleuf kunt u schermfuncties toevoegen die overeenkomen met uw toepassing."" Door eenvoudig een optioneel functiebord te monteren (afzonderlijk verkocht), kunt u met een inhouddistributiesysteem TV-tunerfuncties en connectiviteit toevoegen.

Nieuwe functieborden ondersteunen simultane 3D-beeldinvoer - 3D-compatibel Dual HD-SDI-aansluitblok: TY-FB30DHD3D

Met het gelijktijdige HD-SDI invoersysteem kunnen 3D-beelden worden overgedragen in uitzendingen en beeldproductiewerkstromen. Linkeroog- en rechteroog-beeldsignalen worden via een coaxiale kabel verzonden.

3D-compatibel dual DVI-D-aansluitblok: TY-FB30DD3D

De TY-FB30DD3D is compatibel met het gelijktijdige DVI-invoersysteem dat standaard is voor CG-toepassingen. Linkeroog- en rechteroog-beeldsignalen die tegelijkertijd worden uitgevoerd via een pc worden via DVI-kabels verzonden.

PJLink™*1 Compatibele netwerkfunctie voor afstandsbediening™—

Met deze netwerkfunctie kunt u schermen per afstandsbediening besturen en de status controleren via een LAN-verbinding. Aangezien de industriestandaard "PJLink"*1 Klasse 1" wordt ondersteund, kan bestaande infrastructuur worden gebruikt voor een effectieve bediening van het plasmascherm."U kunt ook het scherm via een internetbrowser besturen, waardoor dit nog gebruiksvriendelijker wordt.De netwerkfunctie gebruikt hetzelfde protocol als de Panasonic-projectors zodat andere video-apparatuur kan worden gecombineerd voor een upgrade van het systeem."™"

*1: algemene standaardwaarden voor een telecommunicatieprotocol voor het bedienen en beheren van meerdere projectors.
*Als de netwerkfunctie wordt gebruikt, moet u ervoor zorgen dat
Control I/F Select
in
Network Setup
is ingesteld op
LAN.
""""""

4x digitale zoom

Met deze functie kunt u een gedeelte van het beeld tot viermaal de oorspronkelijke grootte vergroten en op het volledige scherm weergeven. Deze functie kan uw presentaties meer impact te geven.

*Digitale zoom functioneert niet in de multischerm- of dubbel beeld-modus.
*Er treedt een bepaalde mate van degradatie op als beelden worden vergroot.

Audio-invoerselectie

De video- en audio-invoer kunnen afzonderlijk van elkaar worden geselecteerd. Dit maakt het mogelijk flexibele combinaties van beeld en geluid te maken.

• Monitormodus
In deze modus worden beelden weergegeven zonder dat de helderheid binnen hetzelfde signaalniveaubereik wordt gewijzigd, zelfs niet indien het gemiddelde beeldniveau (APL, Average Picture Level) van het scherm varieert. Aangezien in deze modus de witbalans wordt gehandhaafd, ongeacht het formaat van de heldere gebieden in het beeld, is deze modus geschikt voor gebruik bij uitzendstations en beeldproductiestudio's waarbij een nauwkeurige kleurenreproductie wordt vereist.

• Studio W/B-modus
Hiermee kunt u de kleurtemperatuur instellen die het best overeenkomt met de toepassingen van uitzendstations en studio's.

• 1:1 pixel-modus
De 1:1 pixel-modus wijst video-inhoud van 1920 x 1080 toe aan full-HD paneelpixels om 100% van de oorspronkelijke inhoud weer te geven. Door het schalingsproces over te slaan is het in deze modus mogelijk high-definition beelden te produceren in het oorspronkelijke 1:1 pixelformaat.
* Compatibel signaalformaat: 1,125/50i, 60i, 24sF, 24p, 25p, 30p, 50p, 60p, 1,250/50i

• Instelling schermgrootte
Geeft videosignalen weer waarbij de randen die normaal worden afgesneden (bovenaan, onderaan, rechts en links) zichtbaar worden.

• Studioversterkingsmodus
Verhoogt het contrast om witvervaging te elimineren.

De portretzoomfunctie vergroot horizontale beelden voor verticale weergave

Door de horizontale inhoud te verdelen over drie verticale segmenten kan de portret-zoomfunctie dynamisch geselecteerde segmenten weergeven. Als u vervolgens drie plasmaschermen van 103 inch of 85 inch samen groepeert in de portretmodus kan een dynamisch systeem met meerdere schermen worden geconfigureerd om personen levensgroot weer te geven met bijna hetzelfde weergaveveld als de oorspronkelijke inhoud.

*Er treedt een bepaalde mate van degradatie op als beelden worden vergroot.

Het multischermsysteem geeft beelden dynamisch weer in grote ruimten

De multischermfunctie vergroot beelden tot vijf maal de oorspronkelijke grootte, zowel verticaal als horizontaal. Beelden worden vergroot volgens dezelfde zoomverhouding in zowel verticale als horizontale richting, zoals 2x2, 3x3, 4x4 en 5x5, of volgens verschillende verhoudingen om effectief gebruik te maken van verticaal of horizontaal verlengde ruimten. De veelzijdigheid van het plasmascherm kan verder worden verbeterd door een vrije selectie van de zoomverhouding, zodat deze overeenkomt met de installatieruimte.

*Er treedt een bepaalde mate van degradatie op als beelden worden vergroot.
*Zorg voor een ruimte met goede airconditioning aangezien de omgevingstemperatuur varieert naargelang de installatieconditie en de locatie.

Scherm-ID-bediening

Ter voorkoming van afstandsbedieningsfouten die kunnen optreden wanneer meerdere schermen dicht bij elkaar zijn geïnstalleerd, moet elk scherm in een multischermsysteem beschikken over een unieke ID. Het toewijzen van een scherm-ID zorgt voor een betrouwbare werking van de afstandsbediening.

* De optionele ID-afstandsbediening (EUR7636070R) is vereist.

Multi AI-bedieningsfunctie

Door toepassing van AI-bediening voor het helderheidssignaal van het volledige invoersignaal met behulp van dezelfde videoverwerking als bij beeld op een enkel scherm, bereikt deze functie een uniform helderheidsniveau voor het volledige beeld.

Seam Hides Video Off-modus

Deze modus vertoont een volledig schermbeeld, inclusief randen (de volledige breedte van het frame) van het schermpaneel. Dit is met name geschikt voor het weergeven van tekstinformatie, aangezien er geen woorden door het frame worden verborgen.

Wekelijkse opdrachttimer

Deze functie maakt het eenvoudig de schermwerking te automatiseren zonder dat een externe planner nodig is. U kunt verschillende bewerkingen instellen (in-/uitschakelen, selectie van beeldbron, screensaverfuncties en meer) die op specifieke tijdstippen op specifieke dagen van de week kunnen worden geactiveerd.

Externe systeembewaking

Panasonic pro-plasmaschermen beschikken over een bewakingsopdracht waarmee het signaal vanaf een externe locatie kan worden gecontroleerd. In conventionele systemen moest er een bewakingscamera worden geïnstalleerd om de beelden op een reclamepaneel of digitale signalering te controleren. Via deze bewakingsopdracht kunt u de beelden echter controleren door gewoon een pc via een seriële kabel aan te sluiten.

Screensaverfuncties

Verschillende screensaverfuncties helpen het risico op ongelijkmatige fosforveroudering te verminderen. De timer kan ook worden gebruikt om de werkingstijd van de screensaver in te stellen.

OVERLAY-SCHUIFBALK De helderheid van het beeld wordt verlaagd en er schuift een witte balk overheen.
ALLEEN SCHUIFBALK Een witte balk schuift van links naar rechts. Het beeld wordt niet weergegeven.
PIEKLIMIETMODUS Verlaagt het piekhelderheidsniveau (beeldcontrast).
WIT SCHERM Het volledige scherm is wit.

• NANODRIFT SAVER

De nieuwe NANODRIFT SAVER vermindert de beeldretentie vier maal*1 effectiever dan bij eerdere systemen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van vloeiende fijnbeeldverplaatsing om de kans op beeldretentie te minimaliseren zonder de weergave te blokkeren.

*1: in vergelijking met onze "schommelende" screensaver."*NANODRIFT is een handelsmerk van Panasonic Corporation.""

Instellingen voor een verlengde levensduur

Het is eenvoudig instellingen uit te voeren die de levensduur verlengen aangezien alle items die beeldretentie voorkomen in een menu zijn gegroepeerd.

Automatische uitschakeling

Met deze functie wordt de stroom naar het scherm automatisch uitgeschakeld als de werking van de screensaver eindigt.

Energiebesparende functies

Een groot aantal milieuvriendelijke functies helpt het energieverbruik te minimaliseren.

Stroombeheer: de stroom wordt automatisch in- of uitgeschakeld in reactie op een sync-signaal van de pc die is aangesloten op de ingebouwde pc-ingangspoort.

Automatische uitschakeling: als u een apparaat gebruikt dat is aangesloten op multifunctionele sleuven, gaat het schermpaneel over op de stand-bymodus als er gedurende tien minuten geen sync-signaal wordt ontvangen.

Energiebesparende modus: vermindert de helderheid van het scherm.

Stand-by energiebesparende modus: vermindert het stroomverbruik in de stand-by modus. (Het opstarten kan enige tijd duren als het scherm zich in deze modus bevindt.)