Vrijwaringverklaring

 

1. Online-inhoud

Panasonic Marketing Europe GmbH behoudt het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de geleverde informatie. Aansprakelijkheidclaims betreffende schade veroorzaakt door geleverde informatie, inclusief onvolledige of onjuiste informatie, worden derhalve afgewezen. Alle aanbiedingen zijn niet-bindend en zonder verplichting. Gedeelten van de pagina's of de volledige publicatie inclusief alle aanbiedingen en informatie, kunnen worden uitgebreid, gewijzigd of gedeeltelijk of volledig worden verwijderd door Panasonic Marketing Europe GmbH zonder afzonderlijke aankondiging.
 

2. Verwijzingen en koppelingen

Panasonic Marketing Europe GmbH is niet verantwoordelijk voor de inhoud die te bereiken is via koppelingen of waarnaar wordt verwezen via haar pagina's, tenzij Panasonic Marketing Europe GmbH volledig op de hoogte is van illegale inhoud en in staat is te voorkomen dat bezoekers van deze site deze pagina's bekijken. Indien er schade optreedt vanwege het gebruik van de alhier gepresenteerde informatie, kan slechts de auteur van de respectievelijke pagina's aansprakelijk worden gesteld, en niet degene die voorziet in de koppeling naar deze pagina's. Bovendien is Panasonic Marketing Europe GmbH niet aansprakelijk voor geposte informatie of berichten die zijn gepubliceerd door gebruik van discussieforums, gastenboeken of mailinglijsten die op de pagina te zien zijn.
 

3. Copyright

Panasonic Marketing Europe GmbH heeft de intentie om geen materiaal met auteursrecht te publiceren of, indien dit niet mogelijk is, het auteursrecht van het respectievelijke object aan te duiden. Het auteursrecht van materiaal gecreëerd door Panasonic Marketing Europe GmbH is voorbehouden. De verveelvoudiging of het gebruik van dergelijke diagrammen, geluiden of tekst in andere elektronische of afgedrukte publicaties is alleen toegestaan met toestemming van Panasonic Marketing Europe GmbH.
 

4. Gegevensbeveiliging

De invoer van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) vindt volledig vrijwillig plaats. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is toegestaan, indien en voor zover technisch mogelijk en redelijk, zonder specificatie van dergelijke gegevens of door specificatie van geanonimiseerde gegevens of een alias.
 

5. Wettelijke geldigheid van deze vrijwaringsclausule

Indien gedeelten of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet wettig of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de overige gedeelten van kracht.
 

6. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een analytische webservice van Google, Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van “cookies“. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst zodat kan worden geanalyseerd hoe de site wordt gebruikt.” De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten samen te stellen over de activiteit op de website ten behoeve van website-operators en om overige diensten te leveren betreffende website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie overdragen aan derden indien dit wettelijk wordt vereist, of indien dergelijke derden de informatie namens Google verwerken. Google associeert uw IP-adres niet met andere gegevens die worden bewaard door Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de bijbehorende instellingen in uw browser te selecteren. Het kan dan echter zijn dat u niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met het verwerken van uw gegevens door Google op de manier en voor het doeleinde zoals hiervoor uiteengezet.